Kryteria ocen

OPOWIADANIA

  • Wstęp (0/10) – odczucia po wejściu na blog, wrażenia dotyczące szablonu, zastosowanych barw, wielkości i koloru czcionek, związek grafiki z tematyką opowiadania; dodatki i podstrony.
  • Treść (0/70) – fabuła, wartkość akcji, zaciekawienie czytelnika, styl pisania, umiejętność odpowiedniego przedstawienia uczuć w tekście, zapis dialogów i ich znaczenie na tle fabuły, logiczność i sposób tworzenia świata przedstawionego, umiejętność ukazywania cech kreowanych postaci, oryginalność, spójność, opisy – wszystko, co można powiedzieć na temat treści czytanej historii (0/60). W tym punkcie wypisywane są również popełniane błędy (0/10).
  • Dodatkowe punkty (0/2) 
  • Podsumowanie – rady dla autora.

Celujący: 82 – 78
Bardzo dobry: 77 – 72
Dobry: 71 – 60
Dostateczny: 59 – 44
Dopuszczający: 43 – 32
Niedostateczny: 31 – (-2)


PAMIĘTNIKI

  • Wstęp (0/10) – odczucia po wejściu na blog, wrażenia dotyczące szablonu, zastosowanych barw, wielkości i koloru czcionek, związek grafiki z treścią.
  • Treść (0/50) – styl pisania, umiejętność odpowiedniego przedstawienia uczuć w tekście, stosowane słownictwo, emotikony, pomysł, oryginalność i tematyka postów (0/40). W tym punkcie wypisywane są również popełniane błędy (0/10).
  • Dodatki (0/10) – gadżety, podstrony.
  • Dodatkowe punkty (0/2)
  • Podsumowanie – rady dla autora.

Celujący: 72 – 68
Bardzo dobry: 67 – 63
Dobry: 62 – 52
Dostateczny: 51 – 38
Dopuszczający: 37 – 28
Niedostateczny: 27 – (-2)

UWAGA!!! Kryteria ocen oraz punktacja obowiązują głównie oceny szablonowe!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Przeglądaj notki

Created by Agata for WioskaSzablonów. Technologia blogger.